ANBI publicaties Dierenasiel Almere

Dierenasiel Almere is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar is van de belasting. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de belastingdienst.

Volledige naam:
Dierenasiel Almere, streekasiel voor Almere en Omstreken

Het doel van Dierenasiel Almere:

  1. Hulp bieden aan noodlijdende en onbeheerde dieren.
  2. Het vinden van een goed tehuis voor aan de vereniging toevertrouwde dieren.
  3. Het slechts in uiterste noodzaak op zachte wijze laten inslapen van dieren die ongeneeslijk ziek zijn of ondraaglijk lijden.
  4. Al datgene wat verder in de ruimste zin des woords onder het vorenstaande verstaan wordt.

Het bestuur van Dierenasiel Almere:
De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering uit een door het bestuur opgemaakte bindende voordracht. De functies worden in onderling overleg door het bestuur verdeeld. Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).
De bestuursfuncties zijn vrijwillige functies en worden niet beloond.
Voor alle medewerkers geldt een standaard beloningsbeleid. Afhankelijk van leeftijd en ervaring is persoonlijke groei mogelijk. Per jaar geldt een vakantietoeslag van 8%.

 

Dierenasiel Almere is een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling voor de Belastingdienst). Uw gift aan een ANBI is onder fiscale voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Wat mag wel en niet? Kijk voor meer info bij de belastingdienst.

Let op!

Dierenasiel Almere is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling voor de Belastingdienst). Uw gift aan een ANBI is onder fiscale voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Wat mag wel en niet?
Kijk voor meer info bij de belastingdienst.
Dierenasiel Almere is een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling voor de Belastingdienst). Uw gift aan een ANBI is onder fiscale voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Wat mag wel en niet? Kijk voor meer info bij de belastingdienst.

Let op!

Dierenasiel Almere is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling voor de Belastingdienst). Uw gift aan een ANBI is onder fiscale voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Wat mag wel en niet?
Kijk voor meer info bij de belastingdienst.

Downloads