Vacatures

in dienstverband

Het dierenasiel van Vereniging Dierenasiel Almere is gevestigd in Almere en heeft als belangrijkste taak het opvangen en herplaatsen van huis- en zwerfdieren, voornamelijk honden en katten, maar ook konijnen en andere huisdieren. Daarnaast zijn wij ook een dierenpension.

1

Wij zijn op zoek naar:

Gezocht: bestuursleden

(vrijwillige functie)

 

Vereniging Dierenasiel Almere heeft als belangrijkste taak het opvangen en herplaatsen van huis- en zwerfdieren, voornamelijk honden, katten en konijnen, maar ook andere huisdieren. Daarnaast zijn wij een dierenpension waar de zorg voor verschillende soorten huisdieren ons op tijdelijke basis wordt toevertrouwd. Onze medewerkers en vrijwilligers doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat dier en mens zich bij het asiel thuis voelen. We werken nauw samen met de Gemeente Almere, die ons met raad en daad bijstaat.

 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.

 

 

Taak in het bestuur:

 

Samen met de overige bestuursleden en in nauw contact met het managementteam werken aan een goede organisatiestructuur, bedrijfsvoering en belangenbehartiging van de vereniging. 

 

 

Om tot een evenwichtig bestuur te komen, zoeken wij personen met het volgende profiel:

  • U bent communicatief vaardig
  • U denkt mee over het verbeteren van bedrijfsprocessen
  • U beschikt over arbeidsrechtelijke/juridische kennis

of

  • U heeft affiniteit met sponsoring en fondsenwerving

of

  • U brengt op andere gebieden kennis of ervaring mee die relevant is voor een bestuursfunctie bij Dierenasiel Almere.

 

 

Tijdsinvestering:

 

Maandelijks vindt er overleg tussen bestuur en managementteam plaats. Indien nodig zijn er tussentijds overlegmomenten, contacten via mail en/of telefoon. Deze tijd van beperkingen in het kader van Covid-19, heeft zijn weerslag op de bedrijfsvoering van het dierenasiel en vergt de komende maanden waarschijnlijk extra tijd en inzet van bestuursleden.

 

 

Wilt u zich onbezoldigd inzetten voor het asiel en plaatsnemen in ons bestuur?
Stuurt u dan een korte motivatie en eventueel uw Curriculum Vitae naar: bestuur@dierenasielalmere.nl