Algemene ledenvergadering

 

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dierenasiel Almere, op dinsdag 23 november om 20.00 uur in het asiel aan de Groene Kadeweg 24 in Almere.

 

Aanmelden kan via contact@dierenasielalmere.nl

 

Er wordt enkel toegang verleend aan leden die zich vooraf hebben aangemeld en die de contributie voor 2021 hebben voldaan.

 

 

Agenda

 

 • Opening en welkom
 • Goedkeuring notulen ALV 19-08-2020 en 14-10-2020
 • Jaarverslag 2020 en verslag Kascommissie
 • Decharge Bestuur
 • Bestuurswijzigingen
 • Aftreden Armanda Schaafsma en Ruud van Dijk
 • Benoemingen:
  – Don Scheers – voorzitter bestuur
  – Albert Hagedoorn – penningmeester bestuur
  – Marianne Schmal-Lubbers – algemeen bestuurslid
 • Stand van zaken 2021 en vooruitblik
 • Rondvraag 
 • Afsluiting

 

 

*De bijbehorende documenten zijn te downloaden door op de onderstaande links te klikken (zie downloads).

Bestuur Dierenasiel Almere

De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering uit een door het bestuur opgemaakte bindende voordracht. De functies worden in onderling overleg door het bestuur verdeeld. Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).


De bestuursfuncties zijn vrijwillige functies en worden niet beloond.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

 

 • Don Scheers (voorzitter)
 • Lara Fikkert (secretaris)
 • Albert Hagedoorn (penningmeester) 
 • Marianne Schmal-Lubbers (Algemeen bestuurslid)

 

IMG_16002

Don Scheers

Voorzitter

Don Scheers heeft ruim 40 jaar operationele- en bestuurlijke ervaring. Hij was tijdens zijn arbeidzame leven organisatieadviseur bij overheden en bedrijfsleven en daarnaast verbonden aan enkele universiteiten . De familie Scheers heeft een hond en een poes die zich, tijdens vakanties van hen, graag laten verwennen in ons Dierenasiel Almere.

Lara 1

Lara Fikkert

Secretaris

Mijn eerste bezoekjes aan Dierenasiel Almere dateren uit mijn kindertijd, toen ik met mijn ouders meeging om onze labrador te brengen voor de vakanties.

Zelf heb ik altijd een hond gehad, in het verleden ook een kat, cavia’s en zebravinkjes. Ik woon nog steeds in Almere en vind het leuk om nu als vrijwilliger voor het dierenasiel te werken.
Ik vind het erg fijn om mijn steen- tje bij te kunnen dragen zodat de dieren zo goed mogelijk verzorgd kunnen worden! 

albert

Albert Hagedoorn

Penningmeester

 

marianne

Marianne Schmal-Lubbers

Algemeen bestuurslid