Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Vereniging Dierenasiel Almere
nodigt u graag uit voor de

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De vergadering zal worden gehouden op woensdag 4 november, aanvang 19.30 uur, in het Dierenasiel, Groene Kadeweg 24 te Almere.  

 

In verband met de Corona maatregelen willen wij u verzoeken zich vooraf aan te melden via contact@dierenasielalmere.nl. Wanneer u zich niet aanmeldt kunt u niet deelnemen.

 

Er wordt enkel toegang verleend aan leden die contributie hebben betaald, enkel deze leden zijn stemgerechtigd.

 

Het bestuur wijst u op de mogelijkheid gebruik te maken van de u toegestuurde volmacht, wanneer u onverhoopt niet in de gelegenheid bent de vergadering persoonlijk bij te wonen. Op deze manier laat u uw stem niet verloren gaan.  

 

Doordat er op de vergadering van 14 oktober jl. niet het vereiste aantal leden aanwezig was, is een tweede vergadering nodig. Ongeacht het aantal leden wat dan aanwezig is, is het dan genomen besluit geldig. 

  

Agenda

  • Opening en welkom
  • Wijzigen statuten *
  • Rondvraag

 

*De bijbehorende documenten zijn te downloaden door op de onderstaande links te klikken (zie downloads).

Bestuur Dierenasiel Almere

De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering uit een door het bestuur opgemaakte bindende voordracht. De functies worden in onderling overleg door het bestuur verdeeld. Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).


De bestuursfuncties zijn vrijwillige functies en worden niet beloond.
Voor alle medewerkers geldt een standaard beloningsbeleid. Afhankelijk van leeftijd en ervaring is persoonlijke groei mogelijk. Per jaar geldt een vakantietoeslag van 8%.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

 

  • Don Scheers (voorzitter)
  • Lara Fikkert (secretaris)
  • Albert Hagedoorn (aspirant penningmeester) 

 

IMG_16002

Don Scheers

Voorzitter

Don Scheers heeft ruim 40 jaar operationele- en bestuurlijke ervaring. Hij was tijdens zijn arbeidzame leven organisatieadviseur bij overheden en bedrijfsleven en daarnaast verbonden aan enkele universiteiten . De familie Scheers heeft een hond en een poes die zich, tijdens vakanties van hen, graag laten verwennen in ons Dierenasiel Almere.

Lara 1

Lara Fikkert

Secretaris

Mijn eerste bezoekjes aan Dierenasiel Almere dateren uit mijn kindertijd, toen ik met mijn ouders meeging om onze labrador te brengen voor de vakanties.

Zelf heb ik altijd een hond gehad, in het verleden ook een kat, cavia’s en zebravinkjes. Ik woon nog steeds in Almere en vind het leuk om nu als vrijwilliger voor het dierenasiel te werken.
Ik vind het erg fijn om mijn steen- tje bij te kunnen dragen zodat de dieren zo goed mogelijk verzorgd kunnen worden! 

Penningmeester

Vacature

Algemeen bestuurslid

Vacature