In verband met de vakanties van het bestuur is de ALV van 23 september uitgesteld. Er volgt zo snel mogelijk een nieuwe datum op de website en via de post.

 

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Vereniging Dierenasiel Almere
nodigt u graag uit voor de

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De vergadering zal worden gehouden op een nog te bepalen datum, aanvang 19.00 uur, in het Dierenasiel, Groene Kadeweg 24 te Almere.  

 

In verband met de Corona maatregelen willen wij u verzoeken zich vooraf aan te melden via contact@dierenasielalmere.nl. Wanneer u zich niet aanmeldt kunt u niet deelnemen.

 

Er wordt enkel toegang verleend aan leden die contributie hebben betaald, enkel deze leden zijn stemgerechtigd.

 

Het bestuur wijst u op de mogelijkheid gebruik te maken van ingesloten volmacht, wanneer u onverhoopt niet in de gelegenheid bent de vergadering persoonlijk bij te wonen. Op deze manier laat u uw stem niet verloren gaan.

  

Agenda

  • Opening en welkom
  • Vaststellen agenda
  • Wijzigen statuten *
  • Rondvraag

 

*De bijbehorende documenten zijn te downloaden door op de onderstaande links te klikken (zie downloads).

Bestuur Dierenasiel Almere

De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering uit een door het bestuur opgemaakte bindende voordracht. De functies worden in onderling overleg door het bestuur verdeeld. Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).


De bestuursfuncties zijn vrijwillige functies en worden niet beloond.
Voor alle medewerkers geldt een standaard beloningsbeleid. Afhankelijk van leeftijd en ervaring is persoonlijke groei mogelijk. Per jaar geldt een vakantietoeslag van 8%.

 

Er zijn per 19 augustus 2020 vier bestuursleden (gezamenlijk bevoegd)

  • Armanda Schaafsma (voorzitter)
  • Lara Fikkert (secretaris)
  • Ruud van Dijk (penningmeester)
  • Don Scheers (Algemeen bestuurslid)

 

Armanda Schaafsma

Voorzitter

Ik ben al lid vanaf het eerste uur van dierenasiel Almere, dus zo’n kleine 20 jaar! Waar blijft de tijd? Altijd al voel ik me zeer betrokken bij het Almeerse dierenwelzijn en daaraan wil ik graag als bestuurslid bijdragen. Als kind hadden wij thuis honden en ook nu heeft ons gezin, mijn man, dochter en ik, twee geweldige honden, teckel Bobby en boxer Mack, met wie ik hele gesprekken kan voeren en die als trouwe gasten het pension van Dierenasiel Almere onderhand wel van binnen en buiten kennen!
Amanda-Schaafsma
Lara 1

Lara Fikkert

Secretaris

Mijn eerste bezoekjes aan Dierenasiel Almere dateren uit mijn kindertijd, toen ik met mijn ouders meeging om onze labrador te brengen voor de vakanties.

Zelf heb ik altijd een hond gehad, in het verleden ook een kat, cavia’s en zebravinkjes. Ik woon nog steeds in Almere en vind het leuk om nu als vrijwilliger voor het dierenasiel te werken.
Ik vind het erg fijn om mijn steen- tje bij te kunnen dragen zodat de dieren zo goed mogelijk verzorgd kunnen worden! 

Ruud van Dijk

Penningmeester

Ruud heeft zijn wortels in de ijzerwarenbranche, waarin hij als gedreven financial tal van leidinggevende posities bezette en moeilijke reorganisatieklussen doorvoerde. Eind jaren ‘90 vestigde hij zich in Almere als handelsagent en groothandelaar in ijzerwaren. Voor Dierenasiel Almere stelt Ruud graag zijn vrije tijd en skills beschikbaar, met als eerste taak strakke leiding te geven aan een gedisciplineerde administratie.
Ruud-van-Dijk
IMG_16002

Don Scheers

Algemeen bestuurslid

 

Don Scheers heeft ruim 40 jaar operationele- en bestuurlijke ervaring.

 

Hij was tijdens zijn arbeidzame leven organisatieadviseur bij overheden 
en bedrijfsleven en daarnaast verbonden aan enkele universiteiten. De

 

familie Scheers heeft een hond en een poes die zich, tijdens 
vakanties van hen, graag laten verwennen in ons Dierenasiel Almere.